Basınç Anahtarları

Basınç ayarı veya basınç devresinin kontrolü için kullanılan anahtarlardır. Basınç anahtarlarısistemin basıncınıiki sınır arasında sabit olarak tutmada kullanılabileceği gibi sınır değere ulaştığında anahtarlama yaparak farklıbir fonksiyonu da başlatabilirler. Örneğin basınçlıhava kullanılan bir sistemde alt sınır 3 bar ve üst sınır 7 bar olsun. Sistemdeki basınç 3 bar’ın altına düştüğünde basınç anahtarıkontağıkapanarak kompresöre bağlıelektrik motorunu devreye sokar basıncın yükselmesini sağlar. Basınç üst sınır değer 7 bar’a
ulaştığında basınç anahtarıkontağınıaçarak elektrik motorunu devreden çıkarır. Böylece sistemdeki basınç 3 ila 7 bar arasında tutulmuş olur.

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

DMCA.com