Bina Otomasyon Sistemi %30 Oraninda Tasarruf Sağlıyor!

Paylaş
 

Konforundan ödün vermeden enerjiden tasarruf sağlamak için merkezi ve akıllı bir enerji yönetimi ancak bina otomasyon sistemlerinin kullanılmasıyla mümkündür. Makina Mühendisleri Odası üyesi Yüksek Makina Mühendisi Uğur Ayken, bina otomasyon sistemleriyle binaların enerji tüketiminde yaklaşık %30 oranında tasarruf sağlanabileceğini söyledi.

Günümüzde binaların dünya genelinde üretilen enerjinin yaklaşık %41‘ini tüketmekte olduğunu dile getiren Uğur Ayken; ‘`Binaların toplam ömürlerindeki maliyetler içinde yapı maliyeti %20, işletme maliyeti %80 tutmaktadır. Binaların işletme maliyetinin içinde de enerji %40, bakım %30, diğerleri %10 tutmaktadır. Dünyadaki karbon salımının da %94`üne enerji üretim ve tüketimi sebep olmaktadır. Yani bina işletme ve toplam maliyetinde enerji maliyeti önemli bir paya sahiptir“ dedi.

İşte bütün bu nedenlerden dolayı binaların uygun çalışma ve yaşam alanlarını düşük işletme maliyetleriyle sunabilmeleri gerektiğini belirten Ayken, ‘`Bu da ancak bina yönetimlerinde bina otomasyon sistemleri kullanılarak mümkün olmaktadır. Bina otomasyon sistemleriyle binaların enerji tüketiminde yaklaşık %30 oranında tasarruf sağlanabilmektedir“ diye konuştu.

Bina Otomasyon Sistemlerinin faydaları :

 • Bina otomasyon sistemi binalarda mekanik sistemlerin sürekli izlenmesi, enerji iyileştirmesi (optimizasyonu) ve kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına göre sistemlerin uyarlanması için kullanılır.
 • Kullanıcılar kısa sürede direkt olarak çok sayıdaki bilgiye ulaşarak bunları görüntüleyebilir, eğilimini (trendini) alabilir, kayıt edebilirler.
 • Bina otomasyon sistemi ile her odaya konulan mikroişlemci kartlar ile o mekandaki mekanik cihazlar kontrol edilir, durumları ve alarmları izlenir, zaman programına ya da enerji yük atma programına göre çalıştırılıp durdurulur.
 • Binadaki bütün mekanik cihazların zaman programlaması yapılarak sadece ihtiyaç olduğu zamanlarda çalışması sağlanarak enerji tasarrufu sağlanabilir.
 • Şebeke elektriğinin kesilmesi durumunda enerji otomasyonu sistemiyle eşgüdümlü olarak programlanan cihazların devre dışı bırakılması sağlanır. Böylece çok sık kullanılmayacak jeneratörlerin tam yük değeri kadar seçilmesine gerek kalmaz.
 • Klasik kazan ve soğutma grupları gibi daha fazla enerji harcayan sistemlerin, sadece güneş enerjisi, kojenerasyon (ısı ve elektrik enerjinin ortak üretimi), soğurmalı (absorbsiyonlu) soğutma grubu gibi verimi daha yüksek sistemlerin yeterli olmadığı durumlarda çalışmasını sağlayarak enerji tasarrufuna katkı sağlar.
 • Bina otomasyon sistemi ile kazan, soğutma grubu ve ilgili pompalar kontrol edilerek ve bunların ihtiyaç kadar çalışması sağlanarak binanın konforlu ve ekonomik ısıtma ve soğutması sağlanır.
 • Isıtma ve soğutma sistemlerindeki su basınçları izlenerek bunların alt ve üst sınırlamaları içinde kalması sağlanır.
 • Birincil (primer) hava klima santralleri kontrol edilerek odalara ve diğer mahallere yaz-kış sabit sıcaklıkta ve bağıl nemde taze hava gönderilmesi sağlanır.
 • Odalardaki FCU`ların merkezi olarak haberleşebilen sıcaklık denetleyiciler (termostatlar) ile sadece ihtiyaç olan zamanlarda (örneğin ofis odalarında sadece mesai saatlerinde veya otel odalarında sadece o oda kullanılıyor ise) ve kullanıcının sıcaklık seti için (+/- 5 °C gibi) bir sınırlama içinde kalması sağlanarak klasik termostatlara göre büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlanır.
 • Karışım havalı klima santrali ile iklimlendirilen toplantı salonu, yemekhane, lobi gibi kısımlarda hava kalitesi ölçümü yapılarak sadece ihtiyaç kadar taze hava kullanılması sağlanarak konfordan ödün vermeden enerji tasarrufu sağlanır.
 • Klima santrallerindeki filtrelerin ve hepa filtrelerin kirlilik bilgisi alınarak zamanında temizlenmesi veya değiştirilmesi sağlanır.
 • Klima santral ve pompaların frekans konvektörlerinin ihtiyaç kadar çalışması sağlanarak enerji tasarrufu sağlanır.
 • Hastanedeki sağlığa uygun bölgelerdeki klima santrallerinin debileri kontrol edilerek bu bölgelerin sürekli + basınçta kalması sağlanır. Ameliyathane klima santrallerinin frekans konvektörleri ve VAV`lerinin kontrolleri yapılarak sıcaklık, nem ve basınçlar sürekli kontrol edilir, ameliyat zamanında tam debi, olmadığında yarım debi çalışması sağlanarak sağlığa uygunluk şartlarından ödün verilmeden enerji tasarrufu sağlanır.
 • Asansörler, hidroforlar, su yumuşatma cihazları, buhar jeneratörleri pis su drenaj pompaları, çeşitli gaz sistemlerinin alarmları alınarak arıza oluşur oluşmaz şikâyet gelmeden bunlara müdahale edilmesi sağlanır.
 • Yangın ve kullanma suyu depolarındaki seviyeler izlenerek suyun azalması durumunda alarmla uyarılarak önlem alınması sağlanır.
 • Soğuk odaların sıcaklıkları izlenerek ve uzun süre bu sıcaklıklardan sapma olduğunda alarm oluşturularak olası arıza veya kapılarının açık unutulması durumlarında müdahale edilmesi sağlanır.
 • Kullanma sıcak suyunun insanları haşlamayacak seviyede (45 °C) ve haftada bir kez de az kullanılan bir zamanda 70 °C`a kadar ısıtılması sağlanarak lejyoner hastalığı oluşmaması sağlanır.
 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

DMCA.com