Doğal Gazlı Kazanların ve Gaz Tesisatının Periyodik Bakımları

Paylaş
 

Doğalgaz normalde kokusuzdur ancak sızıntı halinde fark edilebilmesi için kokulandırılır. Havaya
göre yoğunluğu 0,.58-0,79 arasında olup (Hava=1) , havadan hafiftir. Bu nedenle kaçak halinde tavana
doğru yükselir. Havadan hafif olması nedeniyle mevcut doğal yada cebri havalandırma ile LPG’ye
kıyasla çok daha kolay tahliye edilebilir ve gaz kaçak kontrol sistemleri daha kolay ve ekonomik
dizayn edilebilir. Doğalgaz zehirli değildir, ancak hava ile %5-15 oranında karıştığında patlama
özelliğine sahiptir. Bu nedenle doğalgaz tesisatı ve cihazı bulunan yerlerde gaz alarm sistemlerinin
kullanılması gerekmektedir.

Mevsim Başında Yapılacak Bakımlar

1. Ateşçi takımlarının tamam olup olmadığını ve kazan üzerinde bulunan teferruatın faaliyete hazır
olup olmadığı kontrol edilmelidir.
2. Izgaralar gözden geçirilmelidir.
3. Tesisatın suyu tamamlanmalıdır.
4. Kazandan bacaya olan kısımla baca kontrol edilmelidir.
5. Dolaşım pompasının elle kolayca dönüp dönmediği muayene edilmelidir.
6. Dolaşım pompasını çeviren elektrik motoruna ait sigortalar kontrol edilmelidir

Haftalık-Aylık-Yıllık Bakımlar

Doğalgazlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğalgaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları
alınmalı buna göre kazan çalıştırılmalıdır. Geçerli işletme talimatları, alınacak olan
talimatlardır. Ana yetkili müdürlüklerin uygun gördüğü zamanlarda doğalgaz kaçağı,
elektrik tesisatı, alarm tesisatı ve doğal gaz tesisatında bir problemin olup olmadığı kontrol
ettirilmelidir. Mahalli gaz dairesinin belirlediği alt üst havalandırma sağlanmalıdır.
Havalandırma menfezleri kapatılmamalıdır. Doğalgaz kazan borularında aşırı kirlenme
yapmadığından normal periyodik bakımını yapınız.

1. Kazan sıcakken su ilavesi yapmayınız.
2. Kazanı yakmadan önce tesisatın su seviyesini hidrometreden kontrol ediniz. Eksikse ilave
ederek suyun basıncını ayarlayınız.
3. Kapalı genleşme deposu hava basıncını; çatı havalık tüpü ile kazan dairesi döşemesi
arasındaki yüksekliğe (metre), dolaşım pompa basıncı (metre ss) ilave edilerek bulunur
4. Kapalı genleşme deposu basıncını eksikse portatif hava kompresörü ile ayarlayınız..Basınç
fazla ise supaptan ayarlayınız. Kazan çalışmaz iken su soğuk iken işletme basıncının yaklaşık
5 mss fazla olarak ayarlanabilir. Üç katlı bir binada yaklaşık 20+5=25 mss yani 2,5 bar. Ancak
bunlar örnek olarak verilmiş olup yaklaşık değer olup yetkili servislerce ayarlanmalıdır.
5. Kazan termometresinin sağlamlığını kontrol edin, renkli sıvının içine daldığı kovanı sıvı yağ
6. doldurun. (ısı iletimi daha doğru ölçülür)
7. Kazana giren ve çıkan devreler üzerindeki vanalar açık bulundurulmalıdır.
8. Kazan dairesinde brülörün yanma havasının akışına engel şeyleri ortadan kaldırınız
9. Kazan dairesinin duvar ve döşemesinin ıslanmasına engel olunuz. Uygun yangın tüpü
bulundurunuz.
10. Fotoseli ve brülörü her hafta kuru ve temiz bir bez ile siliniz.
11. Ark yapabilecek elektrik tesisatını exproof olacak şekilde yenileyin, mümkünse gaz tesisatına
dayanımlı elektrik sistemi kurdurunuz.
12. Gaz detektörünün çalıştığını kontrol ettiriniz.
13. Kazan termostatı vasıtasıyla suyun sıcaklığı dış sıcaklığa göre ayarlanmalı ve kontrol
edilmelidir.
14. Bu termostat azami sıcaklık kontrolü limit termostatı olarak çalıştırılacaktır
15. Brülörü çalıştırmak için ana tablo şalteri açılmalı, brülör düğmesi açık duruma getirilmeli, gaz
16. vanası açılmalı ve dolaşım pompaları çalıştırılmalıdır
17. Arıza durumunda ilgili brülör firmasının el kitapçığındaki arıza prosedürleri yerine
getirilmelidir
18. Selonoid vanalarda gaz kaçağını kontrol ediniz.
19. Gaz filtresini ve hava fanını temizleyip test ediniz.
20. Ateşleme ve iyonizasyon elektrotlarının pozisyonunu kontrol edin.
21. Hava ve gaz proses tatlarının ayarlarını kontrol edin.
22. Gaz basınç regülâtörünün ayarını kontrol edin.
23. Gaz kokusu hissettiğinizde sistemi durdurup, ana gaz vanasını kapatıp yöneticiye haber verip
gaz ölçüm servisini çağırınız.
24. Brülör yılda bir kez ehil bir teknisyene kontrol ettirilip gerekli bakım ve ayarları yetkili servise
25. yaptırılmalıdır
26. Dış hava sıcaklığının 15°C altında olması durumunda; iç ortam sıcaklığı 20°C den yukarı
olmayacak şekilde yakın. Kazan işletmesini sıcaklık cetveline göre yapın.
27. Kalorifer kazanının genleşme tankına ve emniyet ventili bağlantısında kesinlikle hiçbir akış
kesici vana olmamalıdır.
28. Emniyet ventili hem kazanın üzerinde hem de vana görmeyen başka bir yerde(genleşme tankı
bağlantısı v.b. gibi) iki adet yedekli olmalıdır. Çalışıp çalışmadığı uygun basınçlarda açıp
açmadığı yetkili servis ve yetkili kullanıcılarla devamlı kontrol edilmelidir.

Mevsim sonunda yapılması gereken hazırlıklar

1. Kazan durum boruları tamamen temizlenir.
2. Kazan içindeki ateş artıkları dışarı çekilir.
3. Kazan izole saçlarında ve kazanda tamire muhtaç kısımlar varsa giderilir ve bakımları yapılır.
4. Genleşme deposunun çürüyüp çürümediği gözden geçirilir.
5. Tesisat pompalarının bakımları yapılır.

6. Yalıtımlar kontrol edilir. Bozulan yerler yenilenir.

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

DMCA.com