Fan Çeşitleri Nelerdir

Paylaş
 

Fan, bir basınç farkı oluşturarak havanın akışını sağlayan cihazdır. Fanın hareketli elemanı olan çarkı, hava üzerinde iş yapar ve ona statik ve kinetik enerji kazandırır. Fanlar genel olarak, havanın çark üzerinden akış doğrultusuna bağlı olarak, aksiyal (eksenel) ve radyal tip olarak sınıflandırılır.

Fan Çeşitleri Nelerdir

Fan Çeşitleri Nelerdir

a) Aksiyal (Eksenel) Tip Fanlar

Aksiyal tip fanlarda basınç farkı oluşturularak meydana gelen havanın hareketi eksenel yöndedir. Aşağıdaki şekilde çeşitli aksiyal tip fanlar gösterilmiştir. Aksiyal tip fanlar pervane kanatlı tip, silindir kanat tip ve kılavuzlu silindir tip olmak üzere üç kısma ayrılır.

Aksiyal (eksenel) tip fanlar

Aksiyal (eksenel) tip fanlar

Aksiyal (eksenel) tip fanlar

Aksiyal (eksenel) tip fanlar

Pervane kanatlı tip

Alçak, orta ve yüksek basınçlı genel ısıtma, havalandırma ve klima uygulamalarında kullanılırlar.

Silindir kanat tip

Alçak ve orta basınçlı sistemlerde, kurutma ve boyama kabinlerinin egzozlarında kullanılırlar.

Kılavuzlu silindir tip

Alçak statik basınçlı, büyük hava debileri için kullanılırlar.

a Pervane kanatlı,b Silindir kanat, c Kılavuz silindir tip kanat fan

a Pervane kanatlı,b Silindir kanat, c Kılavuz silindir tip kanat fan

 

b) Radyal Tip Fanlar

Radyal tip fanlarda basınç farkı oluşturularak meydana gelen havanın hareketi eksenel yönde olmayıp santrifuj (merkezkaç) kuvveti doğrultusundadır. Aşağıdaki şekilde çeşitli radyal tip fanlar gösterilmiştir. Radyal tip fanlar radyal (eğimsiz) tip, öne eğimli kanatlı tip, geriye eğimli kanat tip ve aerodinamik kanatlı tip olmak üzere dört kısma ayrılır.

Radyaltip fanlar

Radyaltip fanlar

Radyaltip fanlar

Radyaltip fanlar

Radyal (eğimsiz) tip

Endüstriyel tesislerde malzeme nakli için veya yüksek basınçlı klima tesislerinde kullanılırlar.

Öne eğimli kanatlı tip

Alçak basınçlı havalandırma sistemlerinde, paket klima cihazları, ev tipi sıcak hava aparayleri ve fanlı serpantinlerde kullanılırlar.

Geriye eğimli kanat tip

Genel havalandırma sistemlerinde kullanılırlar.

Aerodinamik kanatlı tip

Genel havalandırma sistemlerinde, özellikle büyük hava debilerinde kullanılırlar.

a Radyal (eğimsiz) tip b Öne eğimli kanatlı tip

a Radyal (eğimsiz) tip b Öne eğimli kanatlı tip

a Geriye eğimli kanat tipbAerodinamik kanatlı tip

a Geriye eğimli kanat tipbAerodinamik kanatlı tip

Fan Kontrolü

Çoğu havalandırma-iklimlendirme sistemlerinde, fanın bastığı hava miktarı, kısa veya uzun süreli olarak değişir. Hava debisindeki bu değişim aşağıdaki yöntemlerden birisi ile sağlanabilir.

  • Fan hızını değiştirerek
  • Fan kanatlarının eğimini değiştirerek (kanal tipi eksenel fanlarda)
  • Fan girişini, ayarlanabilir ve kontrol edilebilir kanatlarla kısarak
  • Fan çıkışını ayarlanabilir damperler ile kısarak

Fan Bakımı

  • Kayışları kontrol edilir.
  • Fan yataklarının yağları kontrol edilir. Eksik ise yağlanır.
  • Fan çarklarındaki toz, kir ve pislikler temizlenir.

 

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

DMCA.com