Frigorifik Araç ve Araç Kliması Arıza Tespiti

FRİGORİFİK ARAÇ VE ARAÇ KLİMASI ARIZA TESPİTİ.

AÇIKLAMALAR …………………………………………………………………………………………………….iii
GİRİŞ ………………………………………………………………………………………………………………………1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1………………………………………………………………………………………..3
1. SOĞUTUCU AKIŞKAN SIZINTISINDAN KAYNAKLANAN ARIZALARI
GİDERMEK……………………………………………………………………………………………………………..3
1.1. Soğutucu Akışkan Sızıntılarının Nedenleri………………………………………………………….3
1.1.2. Araçlarda Soğutucu Akışkan Sızıntılarına Örnekler ………………………………………8
1.1.3. Araçlarda Soğutucu Akışkan Sızıntılarını Arama Teknikleri…………………………10
1.1.4. Araçlarda Soğutucu Akışkan Kaçaklarını Aramada Kullanılan Gereçler ………..11
1.1.5. Soğutucu Gazların İnsan Sağlığı ve Çevre Üzerine Etkileri…………………………..14
UYGULAMA FAALİYETİ ………………………………………………………………………………….16
ÖLÇME DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………….25
ÖĞRENME FAALİYETİ-2………………………………………………………………………………………27
2. YAĞLAMA YAĞINDAN KAYNAKLANAN ARIZALARI GİDERMEK…………………27
2.1. Kompresörde Yağlamanın Önemi ……………………………………………………………………27
2.2. Frigorifik Araç ve Araç Klimalarında Kullanılan Yağlar…………………………………….29
2.2.1. Soğutma Endüstrisinde Kullanılan Sentetik Yağların Avantajları ………………….30
2.3.Soğutma Sistemlerinde Asit Oluşumu ……………………………………………………………….30
2.4.Kompresörde Yağ Değişimi……………………………………………………………………………..31
UYGULAMA FAALİYETİ ………………………………………………………………………………….34
ÖLÇME DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………….41
ÖĞRENME FAALİYETİ-3………………………………………………………………………………………44
3. ELEKTROMEKANIK KAVRAMADAN KAYNAKLANAN ARIZALARI GIDERMEK
………………………………………………………………………………………………………………………………44
3.1 Elektromanyetik Kavramanın Çalışma Prensibi ve Arızaları ………………………………..45
UYGULAMA FAALİYETİ ………………………………………………………………………………….47
ÖLÇME DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………….64
ÖĞRENME FAALİYETİ-4………………………………………………………………………………………66
4. GENLEŞME VALFİNDEN KAYNAKLANAN ARIZALARI GİDERMEK………………66
4.1. Frigorifik ve Araç Klimalarında Kullanılan Genleşme Valfleri ……………………………66
4.2. Termostatik Genleşme Valfinin Yapısı ve Çalışma Prensibi………………………………..68
4.3. Genleşme Valfinin Devre Üzerindeki Yeri………………………………………………………..69
UYGULAMA FAALİYETİ ………………………………………………………………………………….71
ÖLÇME DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………….75
ÖĞRENME FAALİYETİ-5………………………………………………………………………………………77
5. KOMPRESÖRDEN KAYNAKLANAN ARIZALAR………………………………………………77
5.1. Araçlarda Kullanılan Soğutma Kompresörleri ve Özellikleri……………………………….77
5.2. Araç Soğutma (Swash plate tip) Kompresörü ve Bileşimleri ……………………………….80
5.2.1. Araçlarda Kullanılan (Swash plate) Soğutma Kompresörünün Özellikleri………81
5.3. Muhtemel Kompresör Arızaları……………………………………………………………………….82
5.3.1. Gürültülü Çalışma……………………………………………………………………………………82
5.3.2. Kompresörden Gelen Sesler ……………………………………………………………………..82
5.3.3. Kompresör Şaftı Mekanik Conta Arızası…………………………………………………….83
5.4. Kompresör Performansı ve Basınç Değerleri …………………………………………………….85
5.5. Kompresör Bakımı ve Verim Kaybı …………………………………………………………………86

İncelemek İçin Tıklaynız.

 

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

DMCA.com