Klima Gaz Kaçak Tespiti

Paylaş
 

Basınçlandırma ile Kaçak Testi

Yeni tesis edilmiş bir klima sisteminde ilk yapılacak iş, sistemi basınçlandırarak kaçak
testine tabii tutulmasıdır. Eğer sistem kaçak testine tutulmadan soğutucu akışkan şarjı
yapılırsa sistemdeki kaçağın tespiti zorlaşacak, sistem içerisine hava sızacak, kaçak kaynakla
birleştirilen bölgede ise soğutucu akışkan yüksek sıcaklıkta ayrışarak asit çözeltileri oluştuğu
gibi sızdırmazlığı sağlamakta mümkün olmayabilir.
Basınçlandırma testi yapılacak klima sisteminde kompresörün alçak ve yüksek
tarafındaki servis valfleri ileri konuma getirilir. Kompresörün servis valflerine şarj
manifoltunun alçak ve yüksek taraf hortumları bağlanır, servis hortumu ise basınç regülatörü
çıkışına bağlanır. Azot tüpüne bağlanan regülatörle hat basınç göstergesindeki basınç en
fazla 150 psig’a getirilir. Az miktarda yavaşça sisteme kuru azot verilerek alçak taraf
manometresinin hareketlenmesi gözlenir. Bu esnada sistem izlenerek herhangi bir kaçak sesi
veya anormallik olup olmadığına dikkat edilerek herhangi bir aksaklık olduğunda derhal azot
kesilip aksaklık giderilmelidir. Aksaklık yoksa yavaş yavaş azot verilmeye devam edilerek
alçak taraf basıncı test basıncı, seviyesine kadar yükseltilir. Test basıncına getirilen sistemde,
tüpten veya şarj manifoltundan azot kapatılır. Tüm boruların ve ekleme parçalarının kaynaklı
ve rakorlu bağlantılarında kaçak olup olmadığı kontrol edilir. Kaynaklı birleştirmede pasta
geçici bir süre sızdırmazlığı sağladığı için sonradan çıkabilecek kaçaklara karşı kauçuk bir
tokmakla ek yerlerine hafifçe vurarak kaçakların bulunması sağlanır.

Sabun Köpüğü ile Kaçak Testi

Klima sistemlerinde soğutucu kaçağını belirlemede kullanılan diğer bir yöntem de
sabun köpüğü kullanılmasıdır. Suya sabun karıştırılmak üzere hazırlanan sulu çözelti, bir
fırça veya tüp yardımıyla kuşku duyulan kaçak yerine sürülür. Eğer bu bölgede gaz sızıntısı
varsa yüzeyde oluşan film tabakası kabarcık yaparak kaçak yerini belirlenmesine yardımcı
olur. Bu yöntemde sistemin mutlaka basınçlı durumda olması, sistemde vakum durumuna
düşmüş bir bölgenin bulunmaması gerekir. Aksi takdirde sulu çözeltinin sistem içine
emilmesi durumu ile karşılaşılabilir. Sabun köpüğünün iyi balonlaşması için sabun
çözeltisine birkaç damla gliserin damlatılır. Sabunlu su çözeltisinde kullanılan su (sabun
köpüğü yapılan su), mümkün mertebe yumuşak su olmalıdır.

Bulanabilen tüm kaçak yerleri tespit edilir. Azot boşaltıldıktan sonra tespit edilen
yerlerin tekrar sızdırmazlığı sağlanır. Her iki kaçak giderme işleminden sonra, azotla basınç
testi tekrarlanmalıdır.

Kaçaklar tümüyle giderildikten sonra sistem 24 saat basınç altında bırakılır. Basınçta
bir düşme olmamışsa sistemin sızdırmazlığından emin olunur. Kaçaklardan tamamen emin
olunduğunda; azot gazı sistemden tahliye edilir.
Basınçlandırma testinde kuru azot yerine kesinlikle oksijen veya asetilen gazı
kullanılmamalıdır. Oksijen kompresördeki yağla birleşince, asetilen 15 psig basıncın
üzerinde patlayabilir.

Elektronik Dedektörler ile Kaçak Testi

Filorokarbon sistemlerindeki sızıntıları saptamak için burnumuza güvenemeyiz.
Bunun yerine hassas sızıntı belirleme yöntemleri kullanılmalıdır.

Herhangi bir halojen ve karbonlu soğutucu akışkanlar ile birçok sızıntı saptama
yöntemi vardır. Ancak, bugün için en iyi yöntem elektronik sızıntı dedektörüdür. Elektronik
detektörler çeşitli gazların kaçaklarının algılanmasında kullanılmak üzere geliştirilmiş pilli
cihazlardır. Kaçak yerinin tespitinde, bir sızıntı ile karşılaşırsa ses veya ışıkla uyarı verir.
Bunlardan bazılarında hem ses hem de ışıkla uyarı beraber çalışır.

Bu elde edilebilir hassas, güvenilir ve diğer eski yöntemlerle karşılaştırıldığında çok
büyük miktarda zaman kazandırır.

  • Ultrasonik sızıntı dedektörleri, birçok gazın sızıntı sırasındaki sesini algılamak

için ekonomik bir yöntemdir.

  •  Seçici olmayan soğutucu akışkan detektörleri gaz hissedicilerinin en az pahalı

olanlarıdır. Dayanıklı, kullanımı kolay ve birçok soğutucu akışkanı hissedebilir,
fakat küçük yavaş sızıntılar için fazla hassas değildir.

  • Halojen özellikli kaçak detektörlerin; klor flor ve brom içeren halojenleri

hisseder. Bu kaçak dedektörleri kalibre edilebilir ve dayanıklıdır.

 

 

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

DMCA.com