Isı Pompası Nedir

Paylaş
 

Isı pompası da, diğer tüm soğutma cihazlan gibi prensip olarak ısıyı bir ortamdan başka bir ortama taşırlar. Soğutma makinalarından tek farkı; ısıyı tek değil, iki yönde taşıma  kabiliyetinin olmasıdır. Bağımsız üniteli sistemlerdeki tüm ekipmanlara (Evaporatör, Kondenser, Kompresör ve Genleşme Vanası ilave olarak, Isı-Pompasında bir de, dört yollu  yana mevcuttur.
Tipik bir ısı pompası, kışın dışarıdan absorbe etmiş olduğu ısıyı, ısıtılacak mekana taşıyarak ısıtmayı temin ederken, bu işlem yazın tersine işler ve aynı mekandaki ısı dışarıya taşınır. Konstrüksiyon ve görünüş olarak, yalnız soğutma yapan bir cihaz ile Isı-Pompası arasında hiçbir fark yoktur.

Isı Pompası Nedir

Isı Pompası Nedir

Isı pompalan enerji kaynağının cinsine göre (hava, su, toprak) sınıflandırılırlar

*Havadan Havaya Isı Pompası
*Havadan Suya Isı Pompası
*Sudan Suya Isı Pompası
*Havadan Toprağa Isı Pompası
*Sudan Havaya Isi Pompası

Isı Pompası Nedir

Isı Pompası Nedir

 

Havadan – Havaya Isı Pompası

Bu tip ısı pompalarında, ısının absorbe edildiği ve serbest bırakıldığı ortamın her ikisi de havadır. Bunlara en iyi örnek, pencere ve spiit tipi lsı Pompası klimalarıdır.

Havadan – Suya Isı Pompası
Bu tip ısı pompalarında, ısı kaynağı yaz çalışmasında su, kış çalışmasında ise havadır.  Prensip olarak havadan/havaya ısı pompasından tek farkı, ısının bir tarafta hava yerine suya aktarılması veya sudan absorbe edilmesidir.

Sudan Suya Isı Pompası
Genellikle, büyük hacimlerde su rezervi olan kuyulardan, göllerden, denizden veya nehir suyundan yararlanılarak ısıtma veya soğutma temin etmek üzere dizayn edilmişlerdir.
Havadan Toprağa Isı Pompası
Bu tipler, havadan suya ısı pompası ile büyük benzerlik gösterirler. Burada tek fark, ısıkaynağı veya absorberi olarak su yerine toprak kullanılmasıdır. Bu tip uygulamalar, pek  yaygm değildir.
Sudan – Havaya Isı Pompası
Havadan suya ısı pompası ile tamamen aynıdır. Tek fark, iç ortama veya ortamdan ısı taşıyan akışkanın hava olması, diğer tarafiaki ısı taşıyıcı akışkanın ise; yine göl, nehir, deniz  veya bol hacimli kuyu suyu olmasıdır.

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

DMCA.com