Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı

Tanımı
Katı, sıvı ve gaz yakıtlı ısıtma cihazlarının montajı ve işletmeye alınması, güvenli ve verimli olarak çalıştırılması, tesisatın testi, bakım ve onarımına ilişkin işlemlerini kendi başına ve belirli süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevler

 • İş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak.
 • İş organizasyonu yapmak.
 • Çelik, bakır, plastik boruları montaja hazırlamak ve montajını yapmak
 • Oksi-asetilen ve elektrik ark kaynağı ile boru kaynağı yapmak.
 • Kat kaloriferi tesisatı ve ısıtıcı montajları yapmak.
 • Kazan dairesi tesisatını çekmek, boyler, eşanjör kolektör bağlantılarını yapmak.
 • Doğal gaz kolon hattını döşemek, daire içi boruları döşemek, sayaç ve yakıcı cihazların montajını yapmak.
 • Yakıcı cihazların montajı, bacalı cihazların montajı, kumanda kontrol ve güvenlik elemanlarının montajı ve elektrik bağlantılarını yapmak.
 • Boru ve ara elemanların flanşlı birleştirmesini yapmak.
 • Devir daim (sirkülasyon) pompasını, değiştirmek.
 • Isıtma projesini okumak, uygulamak ve yardımcı elemanlara uygulatmak.
 • Doğal gaz projesini okuma uygulamak ve yardımcı elemanlara uygulattırmak.
 • Bina merkezi ısıtma sistemlerinin montajını yapmak. Kontrol, bakım – onarım ve servis hizmetlerini yapmak.
 • Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.
 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

DMCA.com