Klima nedir? Kavramlar ve tanımlar ?

Paylaş
 

Latin kökenli bir sözcük olan klima, iklim anlamına gelir. İklim sözcüğünden bir ülkeyi etkisi altında bulunduran coğrafi ve atmosferik koşullar ya da sıcaklık ,atmosferik basınç , rüzgar ve fırtına gibi atmosferin durumunu ve belirli bir yerdeki değişimini karakterize eden meteorolojik olguların tümü anlaşılır.

İnsanın biyolojik yapısı yanında ruh ve beden sağlığı da meteorolojik olgulardançok etkilenir. Çevremizi ,çevremizde geçen doğa olaylarını algıladığımız duygularla ancak tanıyabilir, anlayabilir ve değerlendirilebiliriz. Atmosferik ortamda dokunma duyusu ile algılagımız duyuların başında sıcaklık ve soğuklukduyguları gelir.Yerine göre , sıcaklık duygusunu algıladığımız zaman serinlemekve soğukluk duygusunu algıladığımız zaman da ısınmak isteriz.

Rahat çalışabileceğimiz, rahat dinlenebileceğimiz ve rahat eğlenebileceğimiz bir ortamın oluşturulabilmesi için yapay yollarla ve teknolojik yöntemlerle atmosferikçevre koşullarının değiştirilmesi gerekir. Günümüzde yaşamamızı rahatsürdürebileceğimiz bir ortamın oluşturulabilmesi için atmosferik çevre koşullarının değiştirilerek yerine göre sıcaklık yerine göre soğukluk duygularınadönüştürülmesini sağlayan yapay yolların ve teknolojik yöntemlerin tümüne KLİMA denilmektedir.
Su , bilindiği gibi, atmosferik basınçta kolay buharlaşır. Yeryüzünün dörtte üçünün denizlerle örtülü olması ve suyun da atmosferik basınçta kolay buharlaşması yeryüzünü çevreleyen hava tabakasının devamlı olarak su buharıile beslenmesine neden olur. Yeryüzünün herhangi bir yerinde, atmosferin içerdiği su buharının miktarı bu yerin denizden uzaklığına, yüksekliğine ve sıcaklığına bağlıdır. Yeryüzünü çevreleyen hava tabakasının içerdiği su buharına NEM denir. Havanın içerdiği su buharı yani nem insan sağlığı için çok önemlidir. Sıcakta terleyen bir kişi, terin buharlaşmasıyla rahatlar. Eğer çevrenin havası subuharı ile doygun hale gelmiş ise ter buharlaşmaz ve bunalıma yol açar. Havasu buharı yanında karbondioksit , kükürt dioksit , karbon monoksit gibi gazlarla çeşitli nitelikte tozları da içerir. Bunun için tiyatro , sinema , konferans salonu gibikültür ve eğlence merkezleri ile işyerlerinde teneffüs edilen havanın bu gibisağlığa zararlı maddelerden temizlenmesi ve mensucat fabrikalarında olduğu gibiiplik imal edilirken pamuk liflerinin kopmaması için ortamın belirli bir nemlilikte tutulması gerekir. Kültür ve eğlence merkezleri ile işyerlerinde havanın temizlenmesi ve ortamın belirli bir nemlilikte tutulması ancak klima cihazlarındanyaralanarak gerçekleştirilebilir
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir adet yorum var.

  1. porch dedi ki:

    kapsamlı olmuş teşekkürler

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

DMCA.com