Sistem Odası İklimlendirmesi

Paylaş
 

Sistem odalarında barındırılan sunucu ve diğer ekipmanların sağlıklı bir şekilde
çalışabilmeleri için ortamın sıcaklığını, hava temizliğini, nemini, hava hareketlerini
istenilen seviyelerde tutulması gerekmektedir. Küçük sistemlerin basit klima çözümleri ile soğutulması düşünülse de sistem odalarındaki cihazların güç tüketimleri
ve cihaz yoğunluğunun zamanla artması ile birlikte hassas kontrollü klima sistemleri ve farklı tasarımların kullanılması gerekmektedir. Sistem odaları tasarlanırken, iklimlendirme sistemleri için seçilecek soğutma kapasitesi sistem odasındaki cihazların güç tüketimleri hesaplanarak belirlenir. Sistem odalarının verimli bir şekilde iklimlendirilmesinde karşılaşılabilecek sorunlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Sıcak ve soğuk hava akımlarının karışması: Cihazların içerisinden geçen havanın sıcaklığının yükselmesine yol açarlar. Ayrıca sistem odası klimalarınının(Computer Room Air Conditioner – CRAC) işledikleri havanın sıcaklığının alçalması, CRAC soğutma bobinlerinin çiy noktasından aşağıda olmasına ve soğutma kapasitesinin düşmesine yol açabilir.
b) Sunucu ve diğer ekipmanlardan çıkan sıcak havanın CRAC yerine tekrar  cihazlara girmesi: Özellikle rackların üst bölümlerinde bulunan cihazlar için performans düşüklüğü, beklenenden kısa sürede parça değişikliği ihtiyacı gibi ciddi problemler yaratabilir.
c) Soğuk havanın istenilen bir şekilde tüm cihazlara ulaştırılamaması:
Yükseltilmiş zemin altından soğuk havanın iletildiği uygulamalarda kablo girişleri için kullanılan delikler ve yükseltilmiş zemin altında bulunan kablolar ve diğer malzemeler soğuk havanın istenilen noktalara iletimi konusunda sorun çıkarmakta ve bazı rackların çok fazla etkilendiği sıcak noktaların (hot spot) oluşmasına yol açmaktadır.

d) İyi planlanmamış CRAC konumlanması: Soğuk hava akımının istenilen tüm noktalara ulaştırılması için yükseltilmiş zemin altında ilerleyen hava akımının basıncı ve hızı optimum seviyede tutulmalıdır. CRAC ile rackların arasındaki mesafenin uzun olması basıncın azalıp soğuk havanın istenilen noktaya ulaşamamasına, çok kısa olması ise CRAC çıkış noktasında yüksek basınç ile çok yüksek hızlara ulaşan hava akımının havalandırma kanallarından dışarı çıkamaması hatta oda içerisinden yükseltilmiş zemin altına hava çekilmesine yol açabilir.

Yukarıda değinilen sorunların temelinde yanlış konumlandırma ile sıcak ve soğuk havanın birbirine karışarak iklimlendirme sisteminin performansını düşürmesi söz konusudur. Sistem odası tasarımı konusunda çeşitli standartlar ve öneriler söz konusudur. ANSI/TIA/EIA-942 standardında da belirtildiği gibi cihazların barındırıldığı
racklar sıcak ve soğuk hava koridorları oluşturulacak şekilde konumlandırılmalıdır. Racklar cihazların soğuk havayı aldıkları yüzleri karşılıklı gelecek şekilde konumlandırılarak diğer cihazların ortama verdikleri sıcak havanın soğuk hava ile karışmasının önüne geçilmesi sağlanmalıdır. Aşağıdaki grafikte rackların doğru şekilde konumlandırılması ile oluşturulan sıcak ve soğuk hava koridorları gözükmektedir.

Sıcak ve soğuk hava koridorları yapısı

Sıcak ve soğuk hava koridorları yapısı

Sıcak ve soğuk hava koridorları daha verimli bir şekilde iklimlendirmeyi sağlasa da sıcak ve soğuk havanın birbiri ile etkileşimini tamamen önlemez. İklimlendirme performansını ve verimliliğini arttırmak için sıcak hava ya da soğuk hava koridorlarının sınırlandırılması uygulamaları yapılmaktadır. Sınırlandırma malzemesi olarak şeffaf sınırlandırma perdeleri ya da metal malzemeler kullanılabilir.

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

DMCA.com