Soğuk Taşımacılıkta Dikkat Edilecek Hususlar

Değişik et, sakatat ve balık tiplerinin paketleme için istenilen boylara kesilmeden önce
ön soğutmaya tutulması gerekir. Çünkü hayvansal gıdalardaki bakteriler, kesim işleminden
sonra kan akımının durmasıyla hızla çoğalma eğilimi gösterir. Bu da ürün üzerinde
mikrobiyolojik ve bakteriyolojik etkilerin hızlanmasına ve neticesinde ürünün bozulmasına
neden olacaktır.
Eğer sebzeler ve meyveler, hemen hasat edildikten sonra soğutulurlarsa, hasattan
sonra ve soğutulmadan önce olgunlaşma süreçlerine devam etmelerine izin verildiği
zamankinden daha uzun bir süre bozulmadan saklanabilirler. Bu amaçla ürünlerin paketleme
veya kasalama işlemlerinin, düşük sıcaklıklarda ön soğutmaya tabi tutulmuş alanlarda
yapılmış olması, ürün ömrünü uzatarak pazarlama imkânlarını ve gelirini artıracaktır.

Araç kasaları yapısında, kullanılan malzemelerin özgül ısıları mevcuttur. Çoğu zaman
araç taşıma bölümünün, ürünü yüklemeden önce soğutulması pek düşünülmemektedir. Fakat
bu tip soğutma şeklinin çok gerekli olduğu, muhakkak uygulanması gerektiği bilinmelidir.
Ön soğutma ile hem taşıma bölümü içerisindeki yapı malzemelerinin ısısı hem de içerideki
havanın ısısı dışarıya atılacaktır. Böylelikle ürün yüklendiğinde, soğutma sistemi bu ısı
yüklerini karşılamak üzere çalışmayacak ve ürün yüklendiğinde de ürün yükleme sıcaklığı
korunacaktır. Süt, süt ürünleri, et ve işlenmiş et ürünlerinden oluşan gıda maddelerinin
taşınmasında da ön soğutma veya ürün cinsine göre düşük sıcaklıklarda dondurma tercih
edilir. Çünkü taşımacılıkta kullanılan frigorifik araçlar, ön soğutma veya düşük sıcaklıklarda
dondurma yapmak üzere tasarlanmamıştır. Aksi taktirde frigorifik araç, üründen gelen ısı
yükünü istenilen sürede karşılayamayacağı için gıda maddeleri kısa sürede bozulma,
kokuşma eğilimine girebilir.

Ürün Yüklemeden Önce Frigorifik Kasanın Soğutulması


Araç kasasına ürün yüklemeden önce soğutma sistemi çalıştırılarak araç kasası
sıcaklığı, ürün taşıma sıcaklığına düşünceye kadar bir ön soğutma yapılması gerekir. Kasa içi
sıcaklığını ürün taşıma sıcaklığına düşürmek için gerekli zaman olmaması durumunda, kasa
içi sıcaklığı ürün taşıma sıcaklığından en fazla 4 ºC fazla olabilir.
Soğutulmuş veya dondurulmuş ürünler, doğrudan ön soğutma yapılmamış kasa içine
yüklenmemelidir. Kasa içi ön soğutma mutlaka yapılmalıdır. Bu hem ürün kalitesinin
korunmasını sağlayacaktır hem de muhtemelen soğutma sistemi arızalı bir aracın önceden
tespit edilmesine olanak verecektir.

Frigorifik Araç Kasası İçinde Hava Akışı


Taşınan ürünün evsafının bozulmasının en önemli sebeplerinden birisi, kasa
içerisindeki hatalı hava akışıdır. Doğru, düzenli ve yeterli bir hava sirkülâsyonu, ürünün iyi
bir kalitede olması için güvencedir. Aksi halde ürünün kalitesi için en büyük risk faktörüdür.
Soğutucu ünite, ürün ısı yükünü çekebilmek için gerekli olandan daha fazla bir kapasiteye
sahip olabilir. Fakat yükün düzgün yüklenmemesi ve hatalı paketlenmesi yüzünden ünite,
yeterli ısıyı üründen alıp dışarıya transfer edemeyecektir. Evaporatöre hava dönüşü, çok
sayıdaki boşluklardan ve çok değişik sıcaklıklarda olmaktadır. Böylece çeşitli ve değişik
sıcaklıklardaki hava akımları; kapı sızıntılarından gelen hava, duvarlardan olan sızıntılar,
ürünün üzerinden geçen hava ve kısa çevrim havası olarak sıralanabilir. Bütün bu değişik
hava akımları ve farklı sıcaklıklar birleşerek bir örnek hava akımı oluşturur.

Gıda Maddelerinin Ambalajlı Olması


Özellikle bazı gıda maddelerinin ambalajlı olarak muhafazası gerekmektedir. Aksi
taktirde ürün, aşırı miktarda su kaybına uğrar ve ürünün kalitesi bozulur. Bu bakımdan
ambalajların sağlam ve sızdırmaz olması gerekir. Depoya yerleştirilecek ürünün ambalaj
veya kasa ölçüsü dikkate alınarak araca uygun istifleme planı önceden yapılmalıdır.

Frigorifik Kasa Yükleme İşlemleri

Araç kasası, taşınacak ürünün taşıma sıcaklığına ulaşılıncaya kadar ön soğutma
yapılmalıdır. Ön soğutma sonrası soğutma sistemi kapatılmalı ve hemen ardından yükleme
işlemine başlanmalıdır. Yükleme sırasında araç soğutma sisteminin kapatılmamasının bir
çok mahsuru vardır.

Bunlar:

*Kasanın cebrî hava soğutma sistemi ve kapının dış ortama açık izolesiz bir
ortamda soğutma işlemi yapılamayacağından boşa harcanan yakıt / enerji kaybı
*Evaporatör fanının soğutulan havayı kasa dışına atarak kasa içi sıcaklığının
artması
*Dışarı atılan soğuk hava miktarı kadar sıcak ve nemli dış ortam havasının kasa
içine sızarak evaporatör peteklerinde yoğuşma ve neticesinde karlanma /
buzlanma oluşturmasıdır. Bu istenmeyen bir durumdur ve bu şekildeki çalışma
koşullarında soğutma sisteminde ciddi arızalara da neden olabilir.
Yükleme, planlanmış seri şekilde ve kasa kapısı fazla açık tutulmadan yapılmalı ve
yükleme sırasında mümkünse kasa içinde hava perdeleri kullanılmalıdır.

Frigorifik araç kasasına ürün yüklenmesi ve istiflenmesinde evaporatör üzerinden
cebrî olarak üflenen soğuk havanın tüm ürünlere eşit şekilde ulaşabilmesi için gerekli
hacmin bırakılması büyük önem taşır. Bu hacim, kasaya yüklenecek ürün hacminin en az %
15 ~ 20’ si kadar olmalıdır. Diğer bir unsur da yükleme mesafesidir. Ürün yüklerken ürün
ile:

1  Kasa ön duvarı arasından en az 5 cm boşluk bırakılmalıdır.
2  Evaporatör hava çıkış ağzı alt seviyesi arasında en az 20 cm boşluk
bırakılmalıdır.
3  Kasa tabanı arasında 10 cm palet ya da ızgara yerleştirilerek boşluk
bırakılmalıdır.

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

DMCA.com