Soğutma Terimleri

Paylaş
 

COOL (Soğutma modu): Odanın havasını soğutur ve filtreler istenen oda
sıcaklığını sürdürür. HEAT: Isıtma Modunu başlatır.

AUTO (Otomatik çalışma modu): Oda koşullarına göre istenen sıcaklığı”
soğutma veya ısıtma” yaparak istenilen oda sıcaklığını sürdürür.
DRY Mode(Kurutma ve nem alma modu): DRY mode (kurutma modunda) odanın
nemini alır ve yavaşça soğutur, klima yüksek anti-nem gücünde çalışır.
FAN (Fan modu): Oda havasını yeniden devir daim ettirir ve filtreler sabit hava
devrimi sağlar.
AUTO FAN (Otamatik fan): Klima oda sıcaklığına uygun olarak” fan “hızını
otomatik olarak seçer. Başlangıçta ünite yüksek fan hızında çalışır. Odanın havası
istenen sıcaklık derecesine yaklaşırken fan klimayı otomatik olarak daha düşük
hıza geçirir.
SLEEP (Uyku modu): Elverişli uyku koşullarına göre tasarlanmıştır.” sleep “
(Uyku) modundayken klima yedi saat sonra otomatik olarak kapanacaktır. Sonuç
huzur vericidir ve zinde bir uyku ile sabahleyin enerji dolu bir şekilde uyanırsınız.
TIMER (Zaman ölçer): Gerçek zaman kontrol ekranı, eve dönüşte elektrik
sarfiyatı olmaksızın istenen konumu temin etmek üzere günün saatine göre klimayı
otomatik olarak “on “(Aç) ve “off “ (Kapa) fonksiyonuna getirir. Klimayı uyku
halindeyken otomatik olarak kapatır.
SPLİT: İngilizceden gelen bir kelimedir. “ ayrık” anlamına gelir. Klimanın iç ve
dış iki ayrı üniteden geldiğini anlatır.

HEAT PUMP: Türkçe karşılığı ısı pompasıdır. Bu özelliğe sahip klimalar elektrik
enerjisini direkt olarak ısıya çevirmek yerine, dışarıdaki ısıyı içeriye taşıyarak
ortamı ısıtırlar.
KOMPRESÖR: Soğutucu akışkanı evaparatörden kondensere pompalayan
klimanın önemli bir parçasıdır.
EVAPARATÖR: Klimanın soğutma yaparken soğutucu akışkanın sıvı olarak
girip buharlaşarak gaz olarak çıktığı eşanjördür. Split klimalarda iç ünitelerdedir.
KONDANSER: Klimanın soğutma yaparken soğutucu akışkanın gaz olarak girip
soğuyup yoğunlaşarak sıvı olarak çıktığı eşanjördür. Split klimalarda dış
ünitelerdedir.
BTU: İngilizce “british thermal unit “ (İngiliz ısı birimi) sözcüklerinin
kısaltılmasından oluşur. Bir litre suyun sıcaklığını bir Fahrenhayt değiştirmek için
gereken ısı miktarıdır. Klimalarda Btu/h olarak yani Klima bir saatte ortamdan
taşıdığı ısı miktarını belirtmek için kullanılır.
DEFROST: Isı pompalı cihazlarda ısıtma konumunda çalışma durumunda,
evaporatörde (dış ünitede) düşük sıcaklıklarda buz tabakaları oluşur. Isıtmanın
sürdürülebilmesi için oluşan buz tabakalarının eritilmesi gerekir. Bu işleme defrost
denir.

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

DMCA.com