Su Soğutma Kulesinin İşletmeye Alınması

*Soğutma kulesinin iç bölümleri ile beslenme borularındaki tortu ve çamur vb. pislik ve yabancı maddeler, tekniğine uygun olarak tesisten uzaklaştırılmalıdır.
*İşletmeye almadan önce yapılacak muayenede plastik, ahşap veya metalden yapılmış labirentlerin tam ve yerine oturmuş olduğu görülmeli, kule vantilatörü serbest ve doğru yönde dönmeli ve hava hareketini önleyici hiçbir engel bulunmamalı ve kule dolgu malzemesi temiz olmalıdır.
*Kule havuzunda su seviyesi normalde muhafaza edilmeli, emiş ağzından hava karışmamalı, kule üst su dağıtım tavasının delikleri açık olmalıdır. Açık değilse açılmalıdır.
*Kuleden geçen su debisi uygun düzeneklerle ölçülerek debinin projede gösterilen miktara eşit olması sağlanmalıdır. Fazla ise vanalar yardımıyla kısılmalıdır.
*Kule boşaltma ağzı kapalı olmalıdır.
*Kule su besleme vanası açık olmalıdır. Şamandıra kumandalı valfin, çalışır durumda olduğu ve suyun sürekli besleme yapacak şekilde aktığı görülmelidir.
*Kule aspiratör rotoru elle çevrilerek kolayca dönüp dönmediği kontrol edilmelidir. Kasıntı, sıkışma vb. arıza varsa bunlar giderilmelidir. Bundan sonra aspiratör motoru kısa bir süre çalıştırılarak rotorun doğru yönde dönüp dönmediği kontrol edilmeli, normal dönme durumunda kule içinden emilen havanın dışarıya doğru üflendiği görülmelidir. Dönüş yönü hatalı ise motor bağlantı kutusunda faz değişikliği yapılarak doğru dönüş sağlanmalıdır.

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

DMCA.com